Domovi za starejše

V Ljubljani deluje devet domov za starejše

Domovi za starejše so najbolj uveljavljena oblika institucionalnega varstva in imajo najdaljšo tradicijo. Njihova ustanovitev in delovanje sodi v pristojnost države.

 

 

Dom starejših občanov Ljubljana - Bežigrad
Komanova 1, 1000 Ljubljana
T: (01) 568 20 59 in 568 13 31
F: (01) 568 20 49
E: info@dsolj-bezigrad.si

Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane
Tabor 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 234 73 00
F: (01) 234 73 45
E: dom.center@duc.si

Enota Dom Poljane
Zrinjskega 3, 1000 Ljubljana
T: (01) 234 71 00
F: (01) 234 71 45
E: dom.center@duc.si

Dom starejših občanov Ljubljana Moste - Polje
Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
T: (01) 584 37 00
F: (01) 524 78 03
E: dsolmp@siol.net

Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška
Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana
T: (01) 513 16 30
F: (01) 513 16 65
E: info@domsiska.si

Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik
Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana
T: (01) 477 06 00
F: (01) 477 06 55
E: Dom.Vic@dso.vic.sibokalci@dso.vic.si

Enota Kolezija
Kopališka 10, 1000 Ljubljana
T: (01) 477 01 00
F: (01) 477 01 00
E: kolezija@dso-vic.si

Dom starejših občanov Fužine
Nove Fužine 40, 1125 Ljubljana
T: (01) 587 46 00
F: (01) 587 46 20
E: tajnistvo@dso-fuzine.si

Center starejših Trnovo
Devinska 1, 1000 Ljubljana
T: 08 200 25 00
F: (01) 280 03 90
E: info.trnovo@deos.si

Center starejših Črnuče
Ulica Ceneta Štuparja 141, 1231 Ljubljana – Črnuče
T: (01) 562 27 00
F: (01) 562 27 90
E: info.crnuce@deos.si

Dom Janeza Krstnika
Kolezijska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: 08 200 14 70, 030 322 706
E: janez.krstnik@volja.net