Info točka 65+

Info točka 65+ je prostor, kjer so na enem mestu na voljo celovite informacije o storitvah in aktivnostih Mestne občine Ljubljana za prijetnejše in kakovostno življenje starejših ter oseb z oviranostmi.

V Info točki 65+ dobite informacije o (do)plačevanju oskrbe v institucionalnem varstvu, o zagotavljanju mreže javne službe za pomoč družini na domu, o financiranju pravice do izbire družinskega pomočnika, o zagotavljanju primarnega zdravstvenega varstva za vse skupine prebivalcev ter o ostalih programih, aktivnostih in različnih ugodnostih, ki jih Mestna občina Ljubljana sofinancira ali pa jih ponujajo zavodi in podjetja, ki delujejo pod njenim okriljem. Našli boste tudi informacije o terminih in lokacijah računalniških tečajev, brezplačnih delavnic ali posvetov o prilagoditvah bivalnega okolja za lažje opravljanje vsakodnevnih opravil, pa o tem, kako kandidirati na razpisu za najem varovanega stanovanja in kako izpolniti različne vloge in obrazce.