Izobraževanje starejših

Vseživljenjsko učenje

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je največji zavod vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki vsako leto pritegne več kot 9.500 udeležencev. Med širokim naborom programov izobraževanja in usposabljanja lahko vsak najde nekaj zase, od osnovno in srednješolskih programov, različnih usposabljanj za poklice, programov vseživljenjskega učenja, do tečajev tujih jezikov ter raznovrstnih študijskih krožkov in delavnic. Med novejšimi so »Startup – vikendi podjetništva«, kjer se izpopolnjujejo vsi željni znanj o podjetništvu. Sledijo viziji, da postanejo ključna izobraževalna organizacija za razvoj in izvajanje programov za potrebe gospodarstva ter medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja.

Brezplačno računalniško in drugo izobraževanje v četrtnih skupnostih MOL

Od leta 2007 na sedežih četrtnih skupnosti MOL organiziramo brezplačne tečaje računalništva za starejše od 55 let, s čimer omogočamo, da je storitev dostopna vsem starejšim. V obdobju 2007–2017 se je tečajev udeležilo več kot 20.000 tečajnikov. Zaradi velike motiviranosti starejših za poglabljanje znanj, tudi ko že poznajo osnove, izvajamo tako osnovne kot nadaljevalne tečaje. Na sedežih četrtnih skupnosti delujejo tudi e-točke, kjer vsakdo lahko brezplačno dostopa do interneta.

Vrste računalniških tečajev

Začetni tečaj, ki obsega 35 ur, je namenjen udeležencem, ki so popolnoma brez izkušenj pri uporabi računalnika. Namen tečaja je premagati začetni strah pri stiku s sodobnimi tehnologijami,
udeležence naučiti osnove uporabe osebnega računalnika, pisanja in oblikovanja enostavnih besedil,
seznanitev s svetovnim spletom, uporabe brskalnika za iskanje različnih informacij ter osnov uporabe elektronske pošte.

Na nadaljevalnem tečaju, ki traja 30 ur, udeleženci ponovijo osnove uporabe osebnega računalnika,
nadgradijo osnove pisanja besedil z novimi praktičnimi znanji, se naučijo osnov uporabe računalniške preglednice, uporabe interneta za pridobivanje različnih informacij, ponovijo osnove elektronske pošte in spoznajo nekaj novih trikov ter se seznanijo z osnovami digitalne fotografije, obdelave in organizacije slik.
Tečaj je namenjen tistim, ki so zaključili začetni računalniški tečaj oziroma poznajo osnove uporabe računalnika (okolje Windows, urejanje besedil Word, uporaba interneta in e-pošte).

Sledi še izpopolnjevalni tečaj – ta traja 20 ur – na katerem udeleženci ponovijo pisanje besedil z računalnikom in se naučijo še nekaterih uporabnih novosti, seznanijo se z družbenimi omrežji Facebook in Twitter, nadgradijo svoje znanje urejanja in obdelave fotografij ter spoznajo načine prikazovanja. Nadgradijo znanje uporabe interneta za pridobivanje različnih informacij, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju, utrdijo uporabo elektronske pošte ter se naučijo reševanja praktičnih problemov, ki so jih udeleženci imeli pri uporabi računalnika.
Udeleženci tečaja so lahko vsi, ki so zaključili začetni in nadaljevalni računalniški tečaj in že samostojno uporabljajo računalnik.