Izobraževanje starejših

Izobraževalni programi za starejše

Številne aktivnosti na področju izobraževanja starejših izvaja Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, ki v okviru mestnega programa izobraževanja odraslih izvaja brezplačne tečaje tujih jezikov, raznovrstne študijske krožke, delavnice ter druge programe. Javni zavod Cene Štupar je že več kot 50 let v ožjem in širšem okolju prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije.

Brezplačni računalniški tečaji za starejše

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena vseživljenjskega učenja. Od leta 2007 na sedežih četrtnih skupnosti organiziramo brezplačne tečaje računalništva, katerih cilj je usposobiti upokojene meščanke in meščane za uporabo računalnika in interneta. V desetih letih se je tečajev udeležilo več kot 15.000 tečajnikov, kar kaže, da smo se računalniškega opismenjevanja lotili na pravi način. Tečaji potekajo v majhnih skupinah (do dvanajst tečajnikov), trikrat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času.

Vrste računalniških tečajev

Začetni tečaj, ki obsega 35 ur, je namenjen udeležencem, ki so popolnoma brez izkušenj pri uporabi računalnika. Namen tečaja je premagati začetni strah pri stiku s sodobnimi tehnologijami,
udeležence naučiti osnove uporabe osebnega računalnika, pisanja in oblikovanja enostavnih besedil,
seznanitev s svetovnim spletom, uporabe brskalnika za iskanje različnih informacij ter osnov uporabe elektronske pošte.

Na nadaljevalnem tečaju, ki traja 30 ur, udeleženci ponovijo osnove uporabe osebnega računalnika,
nadgradijo osnove pisanja besedil z novimi praktičnimi znanji, se naučijo osnov uporabe računalniške preglednice, uporabe interneta za pridobivanje različnih informacij, ponovijo osnove elektronske pošte in spoznajo nekaj novih trikov ter se seznanijo z osnovami digitalne fotografije, obdelave in organizacije slik.
Tečaj je namenjen tistim, ki so zaključili začetni računalniški tečaj oziroma poznajo osnove uporabe računalnika (okolje Windows, urejanje besedil Word, uporaba interneta in e-pošte).

Sledi še izpopolnjevalni tečaj – ta traja 20 ur – na katerem udeleženci ponovijo pisanje besedil z računalnikom in se naučijo še nekaterih uporabnih novosti, seznanijo se z družbenimi omrežji Facebook in Twitter, nadgradijo svoje znanje urejanja in obdelave fotografij ter spoznajo načine prikazovanja. Nadgradijo znanje uporabe interneta za pridobivanje različnih informacij, ki nam koristijo v vsakdanjem življenju, utrdijo uporabo elektronske pošte ter se naučijo reševanja praktičnih problemov, ki so jih udeleženci imeli pri uporabi računalnika.
Udeleženci tečaja so lahko vsi, ki so zaključili začetni in nadaljevalni računalniški tečaj in že samostojno uporabljajo računalnik.