Obvestilo prejemnikom varstvenega dodatka in državne pokojnine

Obvestilo prejemnikom varstvenega dodatka in državne pokojnine

S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011; ZSVarPre), ki za dosedanje prejemnike državne pokojnine in varstvenega dodatka prinaša novosti. Pravici do varstvenega dodatka in državne pokojnine sta se namreč po 1. januarju 2012 preoblikovali v nove pravice s področja socialnega varstva. S 1. januarjem 2012 se tako državna pokojnina in varstveni dodatek prenašata med socialnovarstvene prejemke.

Državne pokojnine kot samostojnega prejemka po novem ni več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine ali varstvenega dodatka pa lahko, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Tako denarna socialna pomoč kot tudi varstveni dodatek sta se z novim zakonom zvišala, ob tem pa poudarjamo, da se skladno z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) pri odločanju o vseh pravicah poleg dohodka posameznika ali njegovih družinskih članov upošteva tudi premoženje. To pa pomeni, da bodo nekateri upravičenci lahko po novem prejemali višji varstveni dodatek ali denarno socialno pomoč, lahko bosta ta prejemka nižja, lahko pa do teh pravic po novem ne bodo več upravičeni.

Po novem bodo o tem odločali centri za socialno delo. Več o pogojih za prejemanje denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS