Starosti prijazna Ljubljana

Starosti prijazna Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je v začetku leta 2011 postala članica Globalne mreže starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), katere poudarek je na prizadevanju za ustvarjanje urbanih okolij, ki spodbujajo zdravo in aktivno staranje.
S tem je Ljubljana kot prvo mesto oziroma občina v Sloveniji pristopila k programu Starosti prijazna mesta. Konec septembra 2011 je Mestna občina Ljubljana podpisala prvo Dublinsko deklaracijo starosti prijaznih mest, leta 2013 pa še drugo, bolj evropsko naravnano.

Članstvo v Globalni mreži Starosti prijaznih mest med drugim predvideva izdelavo akcijskega načrta po osmih ključnih področjih:

1. Javne površine in stavbe (Outdoor spaces and buildings)
2. Prevoz (Transportation)
3. Stanovanjski objekti (Housing)
4. Družabno življenje (Social participation)
5. Spoštovanje in vključevanje v družbo (Respect and social inclusion)
6. Družbeno angažiranje in zaposlitev (Civic participation and employment)
7. Komuniciranje in informiranje (Communication and information)
8. Skupnostni programi in zdravstvene službe (Comunity support and health services)

Mestna občina Ljubljana je pripravila že tri akcijske načrte: konec leta 2021 je Mestni svet MOL sprejel Načrt ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem. za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim, za obdobje od 2021 do 2025, Akcijski načrt "Starosti prijazna Ljubljana" za obdobje od 2016 do 2020 je bil sprejet maja 2016, prvi Akcijski načrt "Starosti prijazna Ljubljana" za obdobje od 2013 do 2015 pa marca 2013.

Cilji akcijskega načrta

Cilji Akcijskega načrta Starosti prijazno mesto so:

 • Zunanje površine in stavbe MOL, ki so v javni rabi, so urejene in vzdrževane.
 • Dostopnost javnega prevoza.
 • Dostopnost stanovanjskih stavb in stanovanj.
 • Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in storitev s področij športa in rekreacije.
 • Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in storitev s področja kulture.
 • Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in storitev s področja izobraževanja.
 • Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in storitev s področja socialnega varstva in varovana zdravja.
 • Starejši imajo možnost sodelovanja pri odločevalskih procesih za starejše v MOL.
 • Spodbujanje vključevanja starejših v prostovoljske in druge aktivnosti.
 • Skrb za stalen pretok informacij in vsebin s področja skrbi za starejše in krepitve socialne vključenosti starejših v življenje lokalne skupnosti.
 • Podpora skupnosti k podaljševanju in dvigu kakovosti življenja starejših v domačem okolju.
 • Pomoč socialno šibkejšim starejšim občankam in občanom.
 • Dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev ter izvajanje preventivnih programov in programov varovanja zdravja.