Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane 1986 – 2000

Veljavni prostorski plan Ljubljane je nastal v osemdesetih letih kot Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000.

Naslov dokumenta je bil oblikovan v skladu s tedaj veljavnim sistemom družbenega planiranja. Postopek priprave od strokovnih podlag do javne razprave in sprejetja dokumenta je dobil splošno znan vzdevek Ljubljana 2000. Podobno kot v GUP-1966 so izdelovalci plana v urbanistični zasnovi mesta izhajali iz tedanjih prostorskih in morfoloških značilnosti mesta in na njih izgrajevali novo razpoznavno obliko mesta. Plan Ljubljana 2000 je že predvideval izgradnjo mestne cestne železnice (tramvaja) kot tudi nove trase železnice in druge infrastrukture. Ohranjal je zelene kline, ki so bili spoznani za posebno kvaliteto kot odprti prostori med kraki vpadnic.