Jože Plečnik: Velika Ljubljana

V študiji za regulacijo Ljubljane (1929) je Plečnik zasnoval Ljubljano kot koncentrično mesto znotraj krožne ceste, ki jo je zarisal po robu tedanjega mesta.

Objela je najbližje vasi in naselja, ki so se takrat začela priključevati Ljubljani in intenzivneje zazidavati (npr. Šiška, Bežigrad, Vič, Trnovo …).

Plečnikov regulacijski osnutek kot celota na urbanistični razvoj mesta ni imel tolikšnega vpliva kot Fabianijev, razen v območju Bežigrada, ki se je že pred vojno, nato pa tudi po njej izgrajeval v skladu z njegovim načrtom za Svetokriški okraj. So pa Plečnikove ideje podobno kot Fabianijeve še vedno aktualne, ko se razpravlja o urejanju manjših urbanističnih ambientov v mestnem središču (Južni trg, Mesarski most).