Odstranjevanje arhitekturnih ovir

Pri odpravljanju ovir v grajenem okolju smo doslej uredili klančine na pločnikih od Plave lagune do Filozofske fakultete ter na celotnem območju mestnega središča med Tivolsko cesto in Njegoševo ulico od Trga OF do Aškerčeve (primera ureditve klančin za invalide na vozičkih na Cankarjevem nabrežju in Čevljarskem mostu).

Poleg tega smo uredili dostope za invalide na vozičkih v Filozofsko fakulteto, Opero, Narodni muzej in Frančiškansko cerkev. Podhod Ajdovščino smo opremili z dvižnimi ploščadmi.

Preuredili smo javna stranišča v Plečnikovem podhodu ter Plavi laguni (vključno s toaletnimi prostori za invalide na vozičkih in previjalnico za dojenčke). 

Semaforske naprave vseh pomembnejših ljubljanskih križišč smo dopolnili z zvočnimi napravami za slepe. 

Tudi na našo pobudo je Ljubljanski potniški promet začel uvajati nizkopodne avtobuse, ki omogočajo prevoze tudi invalidom na vozičkih. V okviru akcije so bile izdelane taktilne karte, ki slepim in slabovidnim omogočajo orientacijo v prostoru. S to akcijo bomo še nadaljevali.