Pridobitve v regiji

Javni potniški promet v Ljubljanski urbani regiji (LUR)

Ljubljana je središče statistične osrednjeslovenske regije in LUR, ki obsega 26 občin s skupaj več kot 500.000 prebivalci ter ustvari tretjino slovenskega bruto domačega proizvoda. Ker je kar 90 odstotkov vseh delovnih mest v Ljubljani, se soočamo z velikimi dnevnimi migracijami (v mesto dnevno vstopi več kot 120.000 vozil), zato smo v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo LUR pripravili projekt Javni potniški promet v regiji s tremi ključnimi sklopi ukrepov:

  • Mreža Park and Ride – P+R prestopne točke v LUR: Je eden izmed pomembnejših skupnih projektov 26 občin v LUR v obdobju 2007–2013, implementacija na terenu pa je že vidna v obliki več novih P+R središč. V Ljubljani smo na ključnih prometnih točkah ob mestnih vpadnicah zgradili že 5 parkirišč sistema P+R, kjer omogočamo prestopanje potnikov iz osebnih vozil na javni prevoz na robu mesta. Za Študijo lokacij P+R so Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., in IPOP v letu 2015 prejeli priznanje zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.
  • Rumeni pasovi in hitre linije: Pomembna elementa učinkovitega, udobnega in uporabnikom prijaznega sistema sta hitrost in spoštovanje voznega reda. Zato smo na vpadnicah predvideli in na štirih cestah tudi izvedli »rumene pasove«, kar pomeni, da je vozni pas namenjen izključno vozilom javnega potniškega prometa.
  • Integracija javnega potniškega prometa: Projekt združuje že izvedene in načrtovane ukrepe več sistemov javnega prometa, kot so npr. uvedba enotne vozovnice, uvedba enotnih voznih redov vseh sistemov prevoza, integracija načrtovanja in upravljanja, prenova sistema subvencioniranja javnega prevoza, politika parkiranja v urbanih središčih.

9 b Vizualizacija P+R vir foto RRA LUR
Prikaz projekta ureditve P+R prestopne točke

 

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice

Mestna občina Ljubljana ter občine Vrhnika, Borovnica in Brezovica smo v skupnem projektu pripravile Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, ki so dobra osnova za nadaljnje projekte urejanja Ljubljanice za vsakdanji promet ter njene obale, kar bo pripomoglo k razširitvi turistične ponudbe na in ob reki ter celovitemu pristopu k varovanju okolja. V okviru projekta je bil pripravljen načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste, varnostni načrt in ocena vrednosti realizacije. Projekt smo začeli v letu 2011 in končali v letu 2012, vrednost celotnega projekta je bila 170.000 evrov, od tega smo iz sredstev ESSR pridobili 120.700 evrov. Projekt je izhodišče za postavitev celovitega sistema urejanja plovbe po reki Ljubljanici.

10b Vizualizacija projekta Plovnost reke Ljubljanice2 montaza
Za Študijo plovnosti reke Ljubljanice je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije kot naročnik skupaj z izvajalci projekta (Locus, d.o.o., v sodelovanju z Aquarius, d.o.o., Medprostor, d.o.o., Kopač in otroci, d.o.o. in Rečni transport, d.o.o.) v letu 2017 prejela priznanje zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.