Aktivnosti spodbujanja kratkih prodajnih poti/zelenih nabavnih verig

Krajšamo poti od njive do uporabnika

V Ljubljani spodbujamo ekološko in integrirano pridelavo ter pridelavo domačih in udomačenih sort ter njihovo sezonsko porabo. Na ta način zmanjšujemo porabo gnojil in zaščitnih sredstev za varstvo rastlin. S spodbujanjem neposredne prodaje na kmetijah in tržnih prostorih na četrtnih skupnostih krajšamo poti od njive do porabnika. V sodelovanju s Četrtnimi skupnostmi Črnuče, Posavje, Polje, Sostro, Golovec, Moste, Rudnik, Šentvid in Šmarna gora smo vzpostavili nove tržne prostore za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov.

V letu 2016 je Turizem Ljubljana v sodelovanju s hoteli Park, Union in hostlom Celica, gostilno Dela, gostilno na gradu in Drugo violino, ljubljanskimi kmetovalci in zadrugo Jarina pristopil k izvedbi projekta Zelene nabavne verige, s katerim gostom v nastanitvenih zmogljivostih in restavracijah ponujajo obroke hrane iz lokalnih ljubljanskih vrtov.