Varstvo okolja

Mesto živi v sožitju z naravnim okoljem

V Viziji Ljubljane 2025 smo zapisali cilj, da Ljubljana postane sonaravno mesto, pri čemer mesto živi v sožitju s svojim naravnim okoljem.

Z namenom nenehnega izboljševanja življenjskega okolja prebivalcev MOL sprejemamo ambiciozne in smele strategije, ki jih udejanjamo z izvedbo številnih ukrepov oz. projektov. Z uvajanjem okoljskih standardov v naše poslovanje postajamo zgled trajnostnega delovanja in poslovanja v občini.

Varstvo okolja pa niso le aktivnosti mestne uprave in njenih javnih zavodov in podjetij, ampak se začne že pri posamezniku. Želimo si čim več okoljevarstveno ozaveščenih posameznikov in skupin, ki bodo s svojimi ravnanji dopolnjevali naše aktivnosti in aktivno prispevali k ohranjanju okolja in narave, tudi za prihodnje rodove.

Mesto brez pesticidov

Zagotovo raba pesticidov v mestu vpliva na kakovost življenja, stanje okolja in narave, zato smo že pred leti začeli izvajati številne ukrepe zmanjševanja uporabe škodljivih pripravkov.

Leta 2015 smo tudi prejeli pobudo Inštituta za trajnostni razvoj, da bi se pridružili pobudi Mesta brez pesticidov, ki smo jo podprli in se zavezali navedenemu cilju.

Mestna občina Ljubljana že sedaj na mestnih zemljiščih, ki jih ureja in oddaja za vrtičkarstvo, dovoljuje le rabo snovi, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu, prav tako v gozdovih v mestni lasti ne uporabljamo kemičnih pesticidov. Herbicida z aktivno snovjo glifosfat ne uporabljamo več, saj smo se preusmerili v do okolja bolj prijazne načine zatiranja plevela. 

Stroj za zatiranje plevela deluje na osnovi vodne pare in aktivne sestavine, imenovane Foamstream. Dizelski agregat vodo v grelniku pod pritiskom segreje na 106°C. Računalniško krmiljenje doda priporočeno dozo aktivne sestavine in mešanico pošlje po cevi do nanašalnega ročaja. Na plano priteče vroča pena, ki se jo nanese na plevel. Pena služi kot fiksator vročine na površino plevela - tako vroča voda učinkuje dlje. Zaradi vročine počijo celične stene v plevelu in proces odmiranja se začne. Po 24 urah je plevel suh. Foamstream je sestavljen iz rastlinskih olj (kokos, palma, ogrščica) in glukoze (krompir, koruza, pšenica) in je biološko razgradljiv.