Higienski papir iz odpadne embalaže

Papir iz reciklirane sestavljene embalaže mleka ter sokov

V Javnem holdingu Ljubljana in javnih podjetjih Snaga, Ljubljanski potniški promet, Energetika Ljubljana,  Ljubljanska parkirišča in tržnice, Žale ter Vodovod-Kanalizacija so v letu 2015 začeli uporabljati najbolj trajnosten higienski papir na trgu (papirnate brisače in toaletni papir), ki je izdelan iz reciklirane sestavljene embalaže mleka ter sokov. Ločeno zbrano embalažo predajo embalažni družbi, ki jo ustrezno obdela in odda proizvajalcu papirja ter tako ustvari zaprto zanko. Tako so ustvarili krogotok zapiranja snovnih tokov, ki omogoča okoljske in finančne prihranke.