Izmenjevalnica reči

V prostorih Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi ulici smo uredili prvo izmenjevalnico reči. Gre za še en primer dobre prakse krožnega gospodarstva, s katerim povečujemo učinkovitost virov in preprečujemo nastajanje odpadkov.

Izmenjevalnica, ki je namenjena sodelavcem na Zarnikovi 3, je namenjena prehajanju uporabnih predmetov od enega lastnika k drugemu, v njej pa lahko sodelavci odložijo ali vzamejo še uporabne:

  • tekstil (otroška, ženska in moška oblačila, prti, zavese, ...)
  • keramiko in steklo (vaze, posode, kozarce, krožnike …)
  • knjige
  • CD-je, DVD-je, glasbila,…
  • slike, kipce, …
  • igrače in igre

Uporaba izmenjevalnice reči je povsem anonimna. Edini pogoj za uporabo je tehtanje reči pred oddajo in pred ponovno uporabo ter vpis teže v e-obrazec. Reči, ki bodo na policah ostale več kot 6 mesecev, bomo oddali Centru ponovne uporabe Ljubljana.

Pri vzpostavitvi izmenjevalnice smo sledili navodilom Vlade RS in NIJZ; zagotovili smo karanteno predmetov in uporabo razkužila.

Spodbudni rezultati

V prvih štirinajstih dneh (med 14. in 28. septembrom 2020), smo v izmenjevalnici zabeležili že 9,45 kg predmetov, največ iz kategorij tekstil, steklo, knjige in glasba.

Širimo dobro prakso

Dobri praksi sledijo tudi na Javnem stanovanjskem skladu MOL. Izmenjevalnice reči so že uredili v stanovanjskih stavbah Polje 379 in 384, načrtujejo pa še postavitve na naslovih Polje 371, Zadobrovška 10 ter Steletova 8.