Izmenjevalnica reči

V prostorih Mestne občine Ljubljana vzpostavljamo izmenjevalnice reči. Gre za še en primer dobre prakse krožnega gospodarstva, s katerim povečujemo učinkovitost virov in preprečujemo nastajanje odpadkov.

Izmenjevalnice reči so namenjene sodelavcem v mestni upravi. V njih uporabni predmeti prehajajo od enega lastnika k drugemu, sodelavci lahko odložijo ali vzamejo še uporaben:

  • tekstil (otroška, ženska in moška oblačila, prti, zavese, ...)
  • keramiko in steklo (vaze, posode, kozarce, krožnike …)
  • knjige
  • CD-je, DVD-je, glasbila,…
  • slike, kipce, …
  • igrače in igre

Izmenjevalnica reči v stavbi Kresije
Foto: arhiv MOL

Uporaba izmenjevalnice reči je povsem anonimna. Edini pogoj za uporabo je tehtanje reči pred oddajo in pred ponovno uporabo ter vpis teže v e-obrazec. Reči, ki bodo na policah ostale več kot 6 mesecev, bomo oddali Centru ponovne uporabe Ljubljana.

Doslej smo v naših upravnih prostorih vzpostavili že tri izmenjevalnice reči.

Širimo dobro prakso

Dobri praksi sledijo tudi na Javnem stanovanjskem skladu MOL, kjer so doslej vzpostavili že dve izmenjevalnici.