Kampanja Rokavice gor! – projekt preprečevanja širjenja tigrastega komarja

Z odsluženo posodo do sadik

Projekt je namenjen izobraževanju prebivalcev o načinih preprečevanja širjenja tigrastega komarja. Prebivalce MOL vabimo na dogodke, kamor lahko prinesejo odsluženo posodo iz keramike, plastike in kovine. V zameno dobijo sadike zelišč, ki odganjajo tigraste komarje. Hkrati prejmejo kakovosten kompost, ki ga v RCERO Ljubljana naredijo iz ločeno zbranih bioloških odpadkov. V zbrane posode smo zasadili zelišča in jih namenili ozelenitvi javnih prostorov in razdelili obiskovalcem naših dogodkov.

V letih 2017, 2018 in 2019 smo na dogodkih zbrali skupno 1.245 keramičnih, 2.895 plastičnih in 685 kovinskih posod ter hkrati razdelili 2.450 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 16.500 litrov komposta. 260 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki za polepšanje javnih površin, 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave.

Naredi sam past za komarje iz odpadnih materialov

past za komarje