Ločeno zbiranje bioloških odpadkov

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov je izjemno pomembno zato, da jih lahko v RCERO Ljubljana predelamo v kompost prve kakovosti, hkrati pa iz njih pridelamo še elektriko in toploto ter se tako najbolj približamo recikliranju za to vrsto odpadka. Da je kakovost komposta čim višja, moramo biološke odpadke odlagati v rjave zabojnike v biološko razgradljivih vrečkah. Biološke odpadke od vrat do vrat zbiramo od leta 2006, v letu 2021 smo jih zbrali več kot 22 tisoč ton.