Ločeno zbiranje embalaže

Odpadna embalaža predstavlja največjo prostornino zbranih odpadkov in je lahko sestavljena iz različnih materialov (plastika, kovina, papir, …). Ločeno jo zbiramo na ekoloških otokih, v zbirnih centrih in od leta 2013 še »od vrat do vrat« brez doplačila na položnici. Predamo jo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, ki lahko določene vrste embalaže reciklirajo, nekatere predelajo v druge surovine, preostanek pa pripravijo za energijsko izrabo. Pomembno je, da embalažo pred odlaganjem izpraznimo. V letu 2021 smo zbrali kar 15 tisoč ton mešane embalaže.