Ločeno zbiranje papirja in kartona

Papir in karton zbiramo na ekoloških otokih in v zbirnih centrih, meščanke in meščani pa imajo možnost naročiti tudi zabojnik »od vrat do vrat« brez doplačila. Ker ima papir pozitivno tržno vrednost in ga lahko recikliramo, zbran papir prodamo, kar omogoča, da se znesek na mesečni položnici meščank in meščanov zmanjša za nekaj manj kot evro. Papir in karton od vrat do vrat ločeno zbiramo od leta 2013, samo v letu 2021 pa smo ga na območju MOL zbrali več kot 10 tisoč ton.