Ločeno zbiranje stekla

Steklo lahko recikliramo znova in znova, ne da bi se zmanjšala njegova kakovost, zato ga lahko ločeno odložimo na ekoloških otokih ali v zbirnih centrih. V letu 2021 smo zbrali več kot 5 tisoč ton stekla.