Ponovna uporaba poškodovanih in dotrajanih prometnih znakov

Podaljšujemo življenjsko dobo prometnim znakom

Ti na novo namestijo odbojno folijo in pomen prometnih znakov ter jim s tem podaljšajo življenjsko dobo.

Za vzdrževanje in zagotavljanje vidnosti prometnih znakov na območju MOL so odgovorni sodelavci v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. 

V nekaterih primerih znaki s časom obledijo (zaradi sonca), se umažejo, jih neznanci prelepijo z nalepkami, porišejo ipd., medtem ko je konstrukcija prometnega znaka še ustrezna in uporabna. V takih primerih prometni znak nadomestimo z novim, starega pa damo v obnovo proizvajalcem, ki nanje npr. namestijo novo odbojno folijo, popravijo napise ipd. Vsako leto na ta način obnovimo približno 150 prometnih znakov.

V primeru poškodovanih oziroma polomljenih znakov pa te shranjujemo in kasneje oddamo v reciklažo barvnih kovin. V MOL vsako leto zamenjamo oz. nadomestimo okoli 450 prometnih znakov, ki so poškodovani zaradi vandalizma ali v prometni nezgodi (beležimo različne primere, kot so odtujitev prometnih znakov zaradi vandalizma oz. kraje, prelepitev prometnih znakov, zasuk prometnih znakov, poškodovanje prometnih s fizično silo, poškodovanje prometnih znakov in droga zaradi nepazljivosti pri vožnji oz. parkiranju). Vsak prometni znak ima svoj namen in veljavo, iz tega razloga se izvaja njihova menjava na terenu, da se prometni znak z isto oznako po pravilniku nadomesti z novim, prav tako z isto oznako (da se ne spremeni pomen znaka).

Poškodbe znakov zaznavamo ob rednem pregledu signalizacije, prometne opreme in cest, o njih pa nas obveščajo tudi občani.
Ti lahko prijavijo poškodbo preko elektronske pošte info@lpt.si ali lpt.nc.promet@lpt.si oz. prek spletnega portala.