PAPLAB: ko se srečajo 400 let staro obrtno znanje in invazivne tujerodne rastline

V bližini zbirnega centra na Povšetovi ulici 6 deluje PAPirni LABoratorij PAPLAB, ki ga sestavljata papirna delavnica za ročno izdelavo papirja in mizarska delavnica.

PAPLAB združuje 400 let staro obrtno znanje in invazivne tujerodne rastline, edinstvena zbirka unikatnih izdelkov pa je predstavljena na spletni strani paplab.si.

Vsi papirni izdelki so zasnovani v skladu s ključnimi lastnostmi ročno izdelanega papirja in oblikovani tako, da so do okolja prijazni (izdelani so iz japonskega dresnika, celuloze ali bombaža). Kupci z izbiro PAPLAB izdelkov (npr. hudega cek'ra, kompostnika, mize …) prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in odgovornemu potrošništvu.

Več na https://www.paplab.si/