Ponovna uporaba (odpadnega) materiala

Zaposleni vzor meščanom

Zaposleni v mestni upravi in javnih zavodih vedno bolj skrbimo za ponovno uporabo izdelkov. Tako na primer na eni strani potiskan papir v pisarnah ponovno uporabimo za tisk ali beležke, v vrtcih in šolah pa za ustvarjanje. Iz različnega odpadnega materiala javni zavodi ustvarjajo didaktične igrače, lutke, dekoracije, oblačila, krpe za brisanje, nakupovalne vrečke, telovadne rekvizite ter celo različna igrala in pohištvo (odpadna hlodovina).