Predelava bioloških odpadkov v kompost

Plin za elektriko in toploto

Kompostiranje smo sistemsko uredili z izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, kjer obdelujemo ločeno zbrane biorazgradljive odpadke.

V procesu obdelave ločeno zbranih bio odpadkov nastaja kompost najvišje (prve) kakovosti. Naprodaj je pod blagovno znamko Rastko in je primeren za uporabo na vrtovih in njivah.  Pri fermentaciji nastaja veliko plina, ki ga zajemajo in uporabljajo za proizvodnjo elektrike in toplote.