Projekt APPLAUSE

Prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in njihova predelava v uporabne izdelke

Projekt APPLAUSE je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po pristopu brez odpadkov in po načelih krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas zaenkrat le kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v koristne namene. V okviru projekta smo preučevali možnosti predelave v lesne izdelke, vhodne surovine za industrije prihodnosti, vir hrane, barvila in hibridne premaze in izvlečke/prašiva za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

festival tujerodnih rastlin
Foto: arhiv MOL

Vpeljali smo nov sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, ki temelji na treh principih delovanja:

  1. Naredi sam
  2. Predelaj z nami
  3. Oddaj v zbirnem centru

V projektu APPLAUSE smo razvili kar 65 načinov kako biomaso invazivnih tujerodnih rastlin predelati v nekaj uporabnega. V proces prepoznavanja, odstranjevanja in predelave invazivnih tujerodnih rastlin smo vključili tudi več kot 3.200 meščank in meščanov.