Projekt APPLAUSE

Prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in njihova predelava v uporabne izdelke

Projekt APPLAUSE naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s tujerodnimi rastlinami v smislu načel nič odpadkov in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas zaenkrat le kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v koristne namene. V okviru projekta že preučujemo možnosti predelave v lesne izdelke, vhodne surovine za industrije prihodnosti, vir hrane, barvila in hibridne premaze in izvlečke/prašiva za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na treh principih delovanja:
1. Naredi sam
2. Predelaj z nami
3. Oddaj v zbirnem centru

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana bomo z razvojem novih orodij omogočili samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in jih naučili, kako jih ustrezno odstranijo in predelajo v uporabne izdelke (1). Če tega ne želijo ali ne morejo narediti sami, jih vabimo, da se oglasijo v centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah (2), lahko pa jih zgolj oddajo v zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v uporabne izdelke in prodali (3).