Snovna izraba oziroma recikliranje

Javna podjetja na pravi krožni poti

1. Energetika Ljubljana pepel, ki ostane kot odpadek pri izgorevanju premoga, preda kot surovino – uporablja se lahko kot gradbeni kompozit,  kot podlaga pri gradnji cest in za zapiranje rudniških rovov.

2. Pri procesu anaerobne stabilizacije blata v gniliščih nastane vsako leto okoli 2.200.000 Nm3 bioplina. Nastali bioplin se nato uporabi v procesu sušenja odvečnega blata, ki nastane v procesu čiščenja odpadne vode, in za ogrevanje objektov na Centralni čistilni napravi Ljubljana.

3. V RCERO Ljubljana kar 95 odstotkov na videz nekoristnih mešanih odpadkov po predelavi uporabijo kot surovine za recikliranje ali gorivo. V tovarni za predelavo odpadkov iz mešanih odpadkov izločijo različne vrste plastike, papir in druge koristne snovi, aluminij in druge kovine, z magnetom poberejo železo. Vse izločene snovi potujejo v tovarne za recikliranje.