Spodbujanje gojenja avtohtonih rastlinskih vrst

Turizem Ljubljana finančno podpira Botanični vrt pri vzgoji in saditvi različnih avtohtonih in medovitih rastlinskih vrst. Avtohtono vrsto Vrtnica Ljubljana sadimo pred ljubljanskimi javnimi ustanovami (šolami, vrtci, zavodi itd.) in na javnih zelenih površinah. V povezavi z Vrtnico Ljubljana smo razvili linijo ličnih spominkov, ki so na voljo v TIC-u, Botaničnem vrtu in Arboretumu Volčji Potok.