Zbiranje kosovnih odpadkov

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen do 2 m3, in sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite prek posebne naročilnice na spletni strani, lahko pa te odpadke odpeljete v zbirni center. Meščanke in meščane usmerjamo, da vse še uporabne predmete podarijo, odnesejo v Center ponovne uporabe ali v zbirni center v kotiček za ponovno uporabo. Med kosovne odpadke ne smemo odlagati gradbenih odpadkov, oken, mešanih odpadkov in podobno. V Ljubljani letno pri uporabnikih zberemo več kot tri tisoč ton kosovnih odpadkov in še enkrat toliko prek zbirnih centrov.