Zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov

Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo hudo škodo – zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih, zato jih ne smemo odlagati v zabojnike ali zlivati v straniščno školjko. Med nevarne odpadke sodijo odsluženi akumulatorji, baterije, barve in topila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, zdravila, neonske cevi oziroma vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi. Ločeno jih lahko oddate v zbirnih centrih, da bo zbiranje za meščanke in meščane še udobnejše pa od leta 2010 vsako pomlad in jesen na različnih lokacijah po vnaprej določenem urniku organiziramo še premično zbiralnico.