Škodljivci in bolezni na drevju v mestih

V procesu vzpostavitve in ohranjanja zelenega sistema mesta je še posebej pomembno in potrebno poskrbeti za najpomembnejše elemente sistema - drevesa. Drevo kot vegetacijska prvina predstavlja enega osnovnih elementov zelenih površin. Zanj je značilna kompleksna prepletenost različnih funkcij. Ustvarja pomembno členitev prostora, ki omogoča orientacijo, povečuje doživljajsko vrednost, predvsem pa ima ekološki pomen za številne rastlinske in živalske vrste, tudi za človeka.