Lekarna Ljubljana

Največji lekarniški zavod v Sloveniji

Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in zasebniki na podlagi koncesije. Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica javnega zavoda Lekarna Ljubljana, največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji.

Lekarna Ljubljana ima 50 poslovnih enot, 28 jih deluje na območju Mestne občine Ljubljana,  22 pa v okoliških občinah (Bloke, Borovnica, , Cerknica, Cerkno, Grosuplje, Horjul, Idrija, Ivančna Gorica, Logatec, Log- Dragomer, , Lukovica, Medvode, , Podpeč, Stari trg pri Ložu, Škofljica, Trzin, Velike Lašče, Videm Dobrepolje, Vnanje Gorice in Vrhnika).

Zaposleni v mreži lekarn Lekarne Ljubljana zagotavljajo celovito preskrbo z zdravili: izdajajo zdravila na recept in brez recepta, svetujejo o varni uporabi zdravil in zagotavljajo magistralno pripravo zdravil. Skrbijo za preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki in sredstvi za nego ter varovanje zdravja.

Kot novost v Sloveniji so od junija 2015 uporabnikom na voljo prodajni avtomati Lekarna24, ki omogočajo 24-urni nakup nekaterih izdelkov proste prodaje. Avtomati stojijo pri lekarnah pri polikliniki, Bavarski dvor, Koseze, Savska in Šiška. Lekarna Ljubljana skrbi tudi za izvajanje dežurne službe - neprekinjene 24-urne javne lekarniške službe.