Oskrba na domu

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD Ljubljana) je največji zavod v Sloveniji za izvajanje pomoči družini na domu, s celovito socialno oskrbo na domu za starejše, kronično bolne in invalide. 

Poleg temeljne naloge izvajanja storitve pomoči na domu omogočamo starejšim tudi socialni servis in medgeneracijsko sodelovanje in druženje, pri čemer pomaga več kot 70 prostovoljcev. Letno nudijo pomoč že 1.500 osebam.

Za celovito in dalj časa trajajoče uspešno delovanje na področju socialnega varstva je ZOD Ljubljana leta 2016 prejel nagrado, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zavod Pristan

Zaradi nenehne rasti povpraševanja po storitvah pomoči na domu smo leta 2009 s podelitvijo koncesije zavodu Pristan povečali kapacitete.

V obdobju 2007–2017 smo za uporabnike Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana in Zavoda Pristan namenili 24,1 milijona evrov. Storitev pomoč na domu subvencioniramo v višini 75 %.

Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju, A-QU-A

S projektom smo med letoma 2015 in 2016 omogočili več kot 7.600 brezplačnih ur pomoči starejšim, kar je ZOD-u Ljubljana prineslo zmago na natečaju za naj izboljšavo v javni upravi, Premik naprej 2017, ki ga organizira Fakulteta za upravo. Projekt je financiran iz programa norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Urbano vrtičkanje z babico in dedkom

Medgeneracijski projekt za krepitev vseživljenjskega učenja.

Krepimo zdravje v starosti

S projektom Krepimo zdravje v starosti preučujemo bivalno okolje in dejavnike tveganja glede na potrebe starejših.

Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco

S projektom spodbujamo razvoj inovativnih oblik pomoči za ljudi z demenco s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.