Poročila

Zahtevki za izplačilo in poročila o izvajanju socialno varstvenih in programov varovanja zdravja, sofinanciranih preko javnih razpisov Ljubljana – Zdravo mesto

Zahtevki za izplačilo

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov Ljubljana – zdravo mesto morajo zahtevke za izplačila pripraviti v spletni aplikaciji na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si ter jih MOL-u posredovati kot prilogo k e-računu, in sicer do 5. v mesecu za tekoči mesec, razen:

  • prvega zahtevka za izplačilo v tekočem letu, ki ga prejemnik/-ca posreduje MOL po uveljavitvi letne pogodbe oziroma aneksa in
  • zahtevka za mesec december, ki ga mora prejemnik/-ca posredovati MOL najkasneje do datuma, določenega v letni pogodbi oziroma aneksu (okoli 20. novembra v tekočem letu).

Poročila o izvajanju programov

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov Ljubljana – zdravo mesto morajo o izvajanju sofinanciranega programa pripraviti delno poročilo in končno poročilo ter načrt izvedbe programa za naslednje leto (slednjega le prejemniki/-ce sredstev s pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju treh let) in sicer na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije javnega razpisa, dostopni v spletni aplikaciji na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.

Elektronsko zaključeno delno in končno poročilo mora prejemnik/-ca poslati MOL tudi po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Oddelek za zdravje in socialno varstvo«, in sicer:

• delno poročilo o izvajanju programa v obdobju januar - junij do konca julija in
• končno poročilo o izvajanju programa v celem letu do sredine februarja za preteklo leto.

Načrt izvedbe programa za naslednje leto oddajo le prejemniki/-ce s pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju treh let (pred potekom prvega in pred potekom drugega leta sofinanciranja), in sicer do sredine novembra.