Poročila

Zahtevki za izplačilo in poročila o izvajanju programov, sofinanciranih preko javnih razpisov

Poročila o izvajanju programov, sofinanciranih preko javnih razpisov Ljubljana – Zdravo mesto

Prejemniki/-ce sredstev morajo MOL dostaviti prvo fazno, drugo fazno in zaključno poročilo izključno na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije javnega razpisa, in sicer po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana.

Roki za oddajo poročil:

  • prvo fazno poročilo o izvajanju programa v obdobju januar 2019 do maj 2019 najkasneje do 30. 6. 2019,
  • drugo fazno poročilo o izvajanju programa v obdobju januar 2019 do september 2019 najkasneje do 31. 10. 2019 in
  • zaključno poročilo o izvajanju programa v letu 2019 najkasneje do 31. 1. 2020.

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnega razpisa za leto 2019 in/ali za leta od 2019 do 2021 ter za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020 morajo poročila pripraviti v spletni aplikaciji, dostopni na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po oddaji posameznega poročila v spletni aplikaciji, morajo prejemniki/-ce poročilo natisniti, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter poslati po pošti.

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov iz preteklih let morajo poročila pripraviti na obrazcih, ki so objavljeni na zavihku Obrazci.

Zahtevki za izplačilo

Zahtevke za izplačilo morajo prejemniki sredstev posredovati MOL po pošti, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Oddelek za zdravje in socialno varstvo«, in sicer do 5. v mesecu za tekoči mesec, razen:

  • prvega zahtevka za izplačilo, ki ga prejemnik posreduje MOL v 8 dneh po uveljavitvi pogodbe oziroma aneksa za leto 2019 in
  • zahtevka za mesec december, ki ga je potrebno MOL posredovati najkasneje do 20. novembra 2019.

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnega razpisa za leto  2019 in/ali za leta od 2019 do 2021 ter za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020 morajo zahtevke za izplačila pripraviti v spletni aplikaciji, dostopni na naslovu http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po oddaji posameznega zahtevka v spletni aplikaciji, morajo prejemniki/-ce zahtevek natisniti, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter poslati po pošti.

Prejemniki/-ce sredstev na podlagi javnih razpisov iz preteklih let morajo MOL dostaviti zahtevke za izplačila na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na zavihku Obrazci.