Ulice, parki in trgi v Ljubljani

Prva imena so se pojavila v prvotnem naselju mesta Ljubljane, ki je imelo do konca 18. stoletja, ko je bilo odstranjeno mestno obzidje, le majhen obseg in majhno število ulic, kljub temu pa zaradi nepopolnih in na različnih koncih raztresenih podatkov ni lahko pripraviti zgodovinsko natančnega pregleda vseh uličnih imen, na kakšen način in kdaj so se ta pojavila ter kako so se spreminjala.