14. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen: 31. 1. 2011

Datum objave: 18. 12. 2010
Rok za prijavo: 31. 1. 2011

JSS MOL razpisuje oddajo najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva leta 2011-2013. Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih najemnih stanovanj. Stanovanja so predvidena v novogradnji soseske Polje II, Ljubljana, in izpraznjena starejša stanovanja, v stanju ki omogočajo normalno uporabo, na posameznih drugih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana in Vrhniki.

Obrazci

Razpisne datoteke