4. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Zaključen: 31. 12. 2018

Datum objave: 6. 10. 2015
Rok za prijavo: 31. 12. 2018 trajni razpis oziroma do preklica

Predmet razpisa so oskrbovana stanovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju JSS MOL) in Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki se bodo do prenehanja razpisa v bodoče sprostila in/ali postala vseljiva na lokacijah v Trnovem na Devinski ulici 1, v Murglah na Mokrški ulici 16, v Šiški na Draveljski ulici 42 in morebitna kasneje pridobljena oskrbovana stanovanja.

Na podlagi 4. javnega razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, ki je v veljavi do obvestila o prenehanju razpisa, se oblikuje prednostna lista, na podlagi katere se dodeljuje oskrbovana stanovanja v najem.

 

Datum objave: 7. 3. 2016
JSS MOL obvešča, da je oblikovan nov dohodkovni cenzus, tako da je potrebno od dneva objave naprej predložiti podatke o prejetih neto dohodkih za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 (o višini prejetih pokojnin izda potrdilo ZPIZ).

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 18. 12. 2017.

Datum objave: 21. 3. 2018
JSS MOL obvešča, da je oblikovan nov dohodkovni cenzus, tako da je potrebno od dneva objave naprej predložiti podatke o prejetih neto dohodkih za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (o višini prejetih pokojnin izda potrdilo ZPIZ).

Datum objave: 22. 5. 2018
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 18. 5. 2018.

Datum objave: 13. 8. 2019
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 18. 5. 2018.

Datum objave: 19. 11. 2019
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2019.

Datum objave: 13. 5. 2020
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 5. 2020.

Datum objave: 13. 11. 2020
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2020.

Datum objave: 13. 2. 2021
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2021.

Datum objave: 13. 5. 2021
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2021.đ

Datum objave: 13. 11. 2021
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 11. 2021.

Datum objave: 13. 2. 2022
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2022.

Datum objave: 18. 5. 2022
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 5. 2022.

Datum objave: 13. 8. 2022
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 8. 2022.

Datum objave: 11. 11. 2022
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 11. 11. 2022.

Datum objave: 13. 2. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 13. 2. 2023.

Datum objave: 15. 5. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 15. 5. 2023.

Datum objave: 16. 8. 2023
JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 16. 8. 2023.

 

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa