4. Razpis za delovanje v skupini za nudenje psihosocialne pomoči socialno izključenim osebam v vsakdanjem življenju in prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah

Zaključen: 5. 1. 2020

Datum objave: 16. 12. 2019
Rok za prijavo: 5. 1. 2020

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana objavlja razpis za delovanje v skupini prostovoljcev za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem ob nesrečah in ljudem, ki prejemajo humanitarno pomoč Rdečega križa in potrebujejo podporo pri reševanju
vsakdanjih stisk.

Razpisne datoteke