8. Odprti javni razpis za stanovanjska posojila JSSMOL za rekonstrukcijo in vzdrževana dela na stanovanjskih hišah

Zaključen: 3. 11. 2006 , odpiranje prijav: 3. 11. 2006

Datum objave: 5. 6. 2006
Rok za prijavo: 3. 11. 2006
Odpiranje prijav: 3. 11. 2006

Obrazci