Dokončanje izgradnje parkirno garažne hiše Kozolec II – faza

Zaključen: 1. 4. 2016 , odpiranje prijav: 11. 4. 2016

Datum objave: 14. 3. 2016
Rok za prijavo: 1. 4. 2016 Vprašanja ponudnikov
Rok za prijavo: 11. 4. 2016 Predložitev ponudbe
Odpiranje prijav: 11. 4. 2016

Portal javnih naročil pod številko objave JN1743/2016 z dne 14.3.2016.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=419012#

 ROKI:

-          Vprašanja ponudnikov do 1.4.2016 do 10:00 ure;

-          Predložitev ponudbe 11.4.2016 do 9.00 ure;

-          Odpiranje ponudb: 11.4.2016 ob 10.00 uri.

 

Razpisne datoteke