Javni razpis za vlaganje pobud za priznanja MOL

Zaključen: 1. 3. 2021

Datum objave: 8. 1. 2021
Rok za prijavo pobude za nagrade in plakete: 1. 3. 2021
Rok za prijavo pobude za podelitev naziva častni/a meščan/ka v tekočem letu: 31. 3. 2021

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana za leto 2021:

  • Nagrado glavnega mesta Ljubljana
  • Plaketo glavnega mesta Ljubljana

Pobude za podelitev naziva častni/a meščan/ka zbira Komisija za priznanja skozi vse leto, zato je pobudo mogoče oddati tudi v času objave razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana. Za podelitev naziva v tekočem letu se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca. Pobude, prispele po tem datumu, se bodo obravnavale za podelitev naziva v naslednjem letu.

Pobudniki so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, ter skupine, katerih predstavnik ima stalno prebivališče v MOL.

Razpisne datoteke