Intervencijska in vzdrževalno - investicijska strojno - instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih

Zaključen: 21. 11. 2017 , odpiranje prijav: 21. 11. 2017

Datum objave: 8. 11. 2017
Rok za prijavo: 21. 11. 2017 do 9:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 21. 11. 2017 ob 9:30 uri na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana (sejna soba v 3. nad.)

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za intervencijska in vzdrževalno - investicijska strojno - instalacijska dela ter spremljajoča gradbena in obrtniška dela v stanovanjih, v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 16. 11. 2017 do 13:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN009394/2017-W01.

Razpisne datoteke