Izdelava energetskih izkaznic za večstanovanjske stavbe in stanovanja

Zaključen: 16. 2. 2015 , odpiranje prijav: 16. 2. 2015

Datum objave: 9. 2. 2015
Rok za prijavo: 16. 2. 2015 do 9.30 ure.
Odpiranje prijav: 16. 2. 2015 ob 10.00 uri v sejni sobi JSS MOL (3. nadstropje)

Številka objave na Portalu JN: NMV662/2015.

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj: 12.2.2015 do 12.00 ure.

 

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku: NMV695/2015 , dne 10. 2. 2015 (ponovna objava obrazca 1 in  ponovna objava strani 23, 24, 25)

Razpisne datoteke