Izdelava in montaža pohištva z dobavo dodatne opreme v 34 bivalnih enotah v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani

Zaključen: 15. 7. 2015 , odpiranje prijav: 15. 7. 2015

Datum objave: 30. 6. 2015
Rok za prijavo: 15. 7. 2015 do 10:00 ure na JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 15. 7. 2015 ob 11.00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana

Številka objave na Portalu JN: NMV3923/2015

Rok za vprašanja: 9.7.2015 do 11.00 ure

Razpisne datoteke