Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 139: Novi center

Zaključen: 10. 5. 2021 , odpiranje prijav: 10. 5. 2021

Datum objave: 21. 4. 2021
Rok za prijavo: 10. 5. 2021 do 11.00 ure na portalu E-JN
Odpiranje prijav: 10. 5. 2021 ob 11.01 uri na portalu E-JN

Rok za vprašanja: 5.5.2021 do 10.00.

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave: JN0032514/2021-W01

Povezava do prilog: https://mestnaobcinaljubljana.sharefile.eu/d-s15092d8de9184d92bea048c379637e11.

Razpisne datoteke