Izvajanje svetovalnega inženiringa z gradbenim nadzorom pri gradnji stanovanjske soseske Polje III s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo

Zaključen: 16. 7. 2013 , odpiranje prijav: 16. 7. 2013

Datum objave: 26. 6. 2013
Rok za prijavo: 16. 7. 2013
Odpiranje prijav: 16. 7. 2013

Predmet ponudbe je izvajanje svetovalnega inženiringa z gradbenim nadzorom pri gradnji stanovanjske soseske Polje III s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, na zemljiščih s parcelnimi številkami 769, 770, 771 in 2466/1, vse k.o. Kašelj.

Portal e-naročanje: Obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2.

Razpisne datoteke