Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta v Gorice 25, Ljubljana

Zaključen: 13. 8. 2019 , odpiranje prijav: 13. 8. 2019

Datum objave: 2. 7. 2019
Rok za prijavo: 13. 8. 2019 do 11:00, e-JN
Odpiranje prijav: 13. 8. 2019 ob 11:05, e-JN

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 25, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovarjal od 29.7.2019 do 8.8.2019 do 14:00.

Številka objave na Portalu JN: JN004590/2019-W01.

Razpisne datoteke