Javna dražba za prodajo nepremičnine JSS MOL

Zaključen: 18. 6. 2018 , odpiranje prijav: 21. 6. 2018

Datum objave: 28. 5. 2018
Rok za prijavo: 18. 6. 2018 - Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 21. 6. 2018 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 9:00 uri

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine: nepremičnina - zemljiška parcela z ID znakom 1722-901/22 v k.o. Trnovsko predmestje, v izmeri 911,00 m2, ki se nahaja med Potjo na Rakovo jelšo, Srebrničevo ulico in Ulico Jožeta Mirtiča, 1000 Ljubljana.

Razpisne datoteke