Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Breg 8, Ljubljana

Zaključen: 25. 1. 2019 , odpiranje prijav: 29. 1. 2019

Datum objave: 4. 1. 2019
Rok za prijavo: 25. 1. 2019 - plačilo varščine
Odpiranje prijav: 29. 1. 2019 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 11:00

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:
- posamezni del stavbe z ID št. 1728-206-5, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v 2. nadstropju s pripadajočo shrambo v pritličju, v skupni izmeri 46,7 m2,
- posamezni del z ID št. 1728-206-12, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 2. nadstropju s pripadajočo shrambo v pritličju, v skupni izmeri 33,9, m2 in
- posamezni del stavbe z ID št. 1728-206-13, ki v naravi predstavlja poslovni prostor v 2. nadstropju v izmeri 52,9, m2,
vse v stavbi na naslovu Breg 8 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko: 154/72 k.o. 1728 - Ljubljana mesto.

Ogled nepremičnine bo dne 17.1.2019 ob 10:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke