Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Gestrinova ulica 5, Ljubljana

Zaključen: 25. 1. 2019 , odpiranje prijav: 29. 1. 2019

Datum objave: 4. 1. 2019
Rok za prijavo: 25. 1. 2019 - plačilo varščine
Odpiranje prijav: 29. 1. 2019 v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 10:00 uri

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine: posamezni del z ID št. 1727-1996-83, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 69,2 m2 v 4. nadstropju in posamezni del z ID št. 1727-1996-84, ki v naravi predstavlja shrambo v izmeri 9,5 m2 v kleti, oboje v stavbi na naslovu Gestrinova ulica 5, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parc. št. 214/7, 214/9, 214/11, 214/13, 214/15, 214/18, 214/22, 214/23, 214/24 in 214/27, vse k.o. 1727 - Poljansko predmestje. Predmetno stanovanje ima naslednje prostore: hodnik, kuhinjo, dve sobi, shrambo, večjo kopalnico z WC-jem in balkon.

Ogled nepremičnine bo dne 17.1.2019 ob 11:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke