Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Podmilščakova ulica 14, Ljubljana

Zaključen: 10. 5. 2019 , odpiranje prijav: 14. 5. 2019

Datum objave: 16. 4. 2019
Rok za prijavo: 10. 5. 2019 - Rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 14. 5. 2019 JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana ob 9:00 ur

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine: posamezni del z ID št. 2636-3905-2, ki v naravi predstavlja stanovanje v izmeri 42,8 m2 v kleti (1. etaža) v stavbi na naslovu Podmilščakova ulica 14, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parc. št. 632/1 k.o. 2636 - Bežigrad. Predmetno stanovanje ima naslednje prostore: kuhinjo, večjo sobo, predsobo in kopalnico z wc-jem. Stanovanju pripada tudi drvarnica z oznako 19, ki se nahaja v nestanovanjskem objektu brez naslova na dvorišču stavbe Podmilščakova ulica 14.

 

Ogled nepremičnine bo dne 7.5.2019 ob 9:30 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke