Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Poljanska cesta 69

Zaključen: 14. 3. 2022 , odpiranje prijav: 16. 3. 2022

Datum objave: 18. 2. 2022
Rok za plačilo varščine: 14. 3. 2022
Odpiranje prijav: 16. 3. 2022 Javna dražba se bo vršila sedežu JSS MOL, Zranikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju ob 10.00.

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-17, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 19,2 m2 in
posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-36, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 17,2 m2 ;
oboje v 1. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Poljanska cesta 69 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelnimi številkami 117/4, 117/2, 117/23, 117/24, vse k.o. 1727 - Poljansko predmestje.

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.


Razpisne datoteke