Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Resljeva cesta 48, Ljubljana

Zaključen: 9. 4. 2019 , odpiranje prijav: 11. 4. 2019

Datum objave: 20. 3. 2019
Rok za prijavo: 9. 4. 2019 - rok za plačilo varščine
Odpiranje prijav: 11. 4. 2019 ob 9:00 Zarnikova 3/III, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin:

- posamezni del z ID št. 1737-109-6, ki v naravi predstavlja nedokončano stanovanjsko enoto v kleti s pripadajočimi sanitarijami v pritličju, v skupni izmeri 35,8 m2,
- posamezni del z ID št. 1737-109-14, ki v naravi predstavlja stanovanje v kleti, v izmeri 19 m2,
- posamezni del z ID št. 1737-109-15, ki v naravi predstavlja shrambo v kleti, v izmeri 5,8 m2,

vse v stavbi na naslovu Resljeva cesta 48 v Ljubljani, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko: 2736 k.o. 1737 - Tabor.

Razpisne datoteke